browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Leie næringsareal

 

Et typisk kontor er mellom 10 og 20 kvadratmeter. Klasserommene er mellom 20 og 80 kvadratmeter.

Leiekostnadene her er rimelige og målet er at driften og investeringene i bygget skal sikres, leieprisene blir derfor ikke satt med tanke på store overskudd.

Ta kontakt for info og pris.

E-post: dgl@stornaustethalsa.no
Telefon: 90 23 87 09

Noen eksempler på bruk:

Et tidligere skolekjøkken med kjølerom, kjøleskap, oppvaskmaskin, vaskemaskin, store arbeidsområder, flere vasker og fem komfyrer er svært godt egnet for næringsmiddel-drift eller annen matlaging.

Et tidligere skolekjøkken med kjølerom, kjøleskap, oppvaskmaskin, vaskemaskin, store arbeidsområder, flere vasker og fem komfyrer er svært godt egnet for næringsmiddel-drift eller annen matlaging.

 

En rekke lyse rom i forskjellige størrelser er tilgjengelig for alt fra kontorarealer til servicebedrifter eller pleietjenester.

En rekke lyse rom i forskjellige størrelser er tilgjengelig for alt fra kontorarealer til servicebedrifter eller pleietjenester.

 

Møterom tilpasset de fleste behov er spredt rundt om i hele bygget og kan enten inngå permanent i leien eller leies for kortere perioder etter behov.

Møterom tilpasset de fleste behov er spredt rundt om i hele bygget og kan enten inngå permanent i leien eller leies for kortere perioder etter behov.

 

Som kontorfelleskap er Stornaustet svært godt egnet. Felles pauserom kan by på klare stordriftsfordeler. Det er flere småkjøkken i bygget som kan brukes som forpleiningsarealer.

Som kontorfelleskap er Stornaustet svært godt egnet. Felles pauserom kan by på klare stordriftsfordeler. Det er flere småkjøkken i bygget som kan brukes som forpleiningsarealer.

 

Kjøkkenfascilitetene kan også fungere som et kjøkken til serveringssted i bygget eller i nærheten.

Kjøkkenfascilitetene kan også fungere som et kjøkken til serveringssted i bygget eller i nærheten.

 

Gymsal gir god plass for større arrangementer. Enten trening eller fremføringer og stormøter. Scene med sidearealer gjør det mulig å veksle mellom funksjonene raskt.

Gymsal gir god plass for større arrangementer. Enten trening eller fremføringer og stormøter. Scene med sidearealer gjør det mulig å veksle mellom funksjonene raskt.