browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Korttidsleie

Gymsal med scene

Gymsal med scene

Priser for korttidsutleie 2016

Lag, foreninger, privatpersoner og selskap kan leie arealer. Gymsal med tilhørende kjøkken og utvalgte klasserom er satt av til slik leie. Stornaustet skal være en aktiv kraft i lokalsamfunnet.

Per rom for andelseiere: 300 kr

Per rom for andre: 400 kr

Storkjøkkenet: 500 kr

Gymsal for andelseiere: 300 kr

Gymsal for andre: 400 kr

Gymsal med aktiviteter med salg: 650 kr (med salg menes for eksempel loppemarked, teater, matsalg, kunstsalgsutstillinger o.l.)

Ved behov for ekstra renhold: 500 kr

Gebyr tilfaller hvis ikke rommet er forlatt i tilfredsstillende tilstand i henhold til reglene for utleie av rom: 300 kr.