browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Korttidsleie

Gymsal med scene

Gymsal med scene

Priser for korttidsutleie 2016

Lag, foreninger, privatpersoner og selskap kan leie arealer. Gymsal med tilhørende kjøkken og utvalgte klasserom er satt av til slik leie. Stornaustet skal være en aktiv kraft i lokalsamfunnet.

Per rom for andelseiere: 200 kr

Per rom for andre: 300 kr

Storkjøkkenet: 400 kr

Gymsal for andelseiere: 200 kr

Gymsal for andre: 300 kr

Gymsal med aktiviteter med salg: 550 kr (med salg menes for eksempel loppemarked, teater, matsalg, kunstsalgsutstillinger o.l.)

Ved behov for ekstra renhold: 500 kr

Gebyr tilfaller hvis ikke rommet er forlatt i tilfredstillende tilstand i henhold til reglene for utleie av rom: 100 kr.