browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kort informasjon

Dette bygget på Halsanaustan i Halsa kommune skal være en ressurs for alt næringsliv som ser verdien av å etablere seg her. Om du ønsker å starte opp en større bedrift eller bare trenger en kontorplass, så er dette stedet for deg.

Bygget kommer i 2013 til å huse en kommunal barnehage, i den delen som vender nordover. Det sikrer stabile og gode leieforhold. Den andre delen skal nå leies ut til næringsleietakere. Her er fasciliteter for matlaging i stor skala, produksjon i tre/metall, kontorarealer og garderobeløsninger.

Det er også noen arealer i første etasje som kan korttidsleies av lag og foreninger som ønsker det.

Bruk disse sidene og ta eventuelt kontakt for mer informasjon.

Stornaustet, høyre side sett fra fremsiden

Stornaustet, høyre side sett fra fremsiden

Stornaustet, venstre side sett fra fremsiden

Stornaustet, venstre side sett fra fremsiden