browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bli medeier!

Nå kan du bli med å eie en del av Stornaustet Halsa kultur- og næringsbygg SA.

ANDELSTEGNING I STORNAUSTET HALSA SA

Vi takker for bidragene så langt i andelstegningen.

Vi viser til tidligere publisert informasjonsbrosjyre (les mer her), og vil med dette minne om muligheten til å kjøpe andeler i Stornaustet Halsa kultur- og næringsbygg SA.

Ingen geografisk avgrensning.

Enkeltpersoner:                         kr. 1.000,- per andel

                                                                                     

Lag/organisasjoner:                 kr. 2.500,- per andel                                                                                          

 

Bedrifter:                                       kr.5.000,- per andel

 

Kontonummer:                           4040.17.55537.

 

Etter hvert som innbetaling skjer vil det bli utskrevet andelsbrev som sammen med vedtekter blir sendt den enkelte. Dette gir videre rett til å møte på generalforsamlingen til selskapet torsdag 26. februar 2015. Samvirkeloven, samt vedtektene, regulerer andelshavers rettigheter. Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar og har ikke ansvar for foretakets gjeld.

 

STYRET HÅPER AT FLEST MULIG KAN STÅ SAMMEN OM STORNAUSTET, SLIK AT DETTE KAN UTVIKLE SEG SOM ET AV BYGDAS MIDTPUNKTER INNEN KULTUR-OG NÆRINGSVIRKSOMHET.

Styret i STORNAUSTET HALSA KULTUR-OG NÆRINGSBYGG SA

For spørsmål ta kontakt med Gunnar Kåre Røe på tlf.: 90 23 87 09

forslag3