browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontakt

Er du interessert i kortidsleie av bestemte lokaler?

Er du interessert i å leie næringsarealer?

Har du andre spørsmål?

For å få informasjon eller gjøre avtaler, ta kontakt med Gunnar Kåre Røe.

Telefon: 90 23 87 09

E-post: dgl@stornaustethalsa.no

Foto: Driva

Åpen dag 2014. Foto: Driva

Stornaustet på FacebookLogoWEB

Adressen til leietakere i Stornaustet er:
[Navn]
Stornaustet Halsa
Landvegen 74
6680 Halsanaustan

Styret for Stornaustet  Halsa Kultur- og Næringsbygg SA er:
Gunnar Kåre Røe (styreleder)
John Kvande (nestleder)

Gerd Oddny Heggem Røed (styremedlem)

Solveig Aarset Vatten (styremedlem)

Wenche Klevset Reiten (styremedlem)

E-post: styret@stornaustet.no

Stornaustet-logo. Gi beskjed om du trenger en i et annet format eller oppløsning.

Stornaustet-logo. Gi beskjed om du trenger en i et annet format eller oppløsning.

FacebookStornaustet6


Legg igjen en kommentar